نما

نما :
نما درساختمان ، به عنوان حائلی بین شرایط فیزیکی و اقلیمی خارج ساختمان (شرایط جوی) و همچنین به عنوان نمایشگر هویت حجمی و زیبایی آن ، انواع گوناگونی دارد که از ترکیب مصالح شکل می گیرد و به ساختمان معنا می دهد . استفاده از نور و انرژی خورشید در ساختمانها از اساسی ترین راههای استفاده بهینه انرژی در معماری است و عدم استفاده از این دستاورد در معماری ما ار از شفافیت دور و فضاها را از نعمت گرما بخشی محروم می کند.
طراحی و توسعه : کیان تکنو

کلیه مطالب و محتوا سایت برای شرکت facade.co محفوظ می باشد