نمونه پروژه ها


پروژه های ما

تصاویری از پروژه های ما :

ژوان پارك – تهران

ژوان پارك – تهران
کارفرما : آقاي مهندس صائبی
سیستم : پنجره

اتوگالري مجاهد – تهران

اتوگالري مجاهد – تهران
کارفرما : آقاي مجاهد
سیستم : کرتین وال – پنجره

ویلاي مسکونی – لواسان

ویلاي مسکونی – لواسان
کارفرما : آقاي خان بابایی
سیستم : کرتین وال – درب و پنجره

مجتمع رویال پارك

مجتمع رویال پارك
کارفرما : رویال ساختمان آریا
سیستم : معماري داخلی – پوسته اسپایدر

مجتمع تجاري و اداري ناران – لواسان

مجتمع تجاري و اداري ناران – لواسان
کارفرما : آقاي کمال خانی
سیستم : کرتین وال – پنجره

مجتمع مسکونی برج آرام – تهران

مجتمع مسکونی برج آرام – تهران
کارفرما : آقاي مهندس رضوي
سیستم : درب و پنجره

مجتمع تجاري و اداري سون سنتر – تهران

مجتمع تجاري و اداري سون سنتر – تهران
کارفرما : آقاي مهندس رحیمی
سیستم : کرتین وال – کامپوزیت – درب و پنجره

مجتمع تجاري و اداري نخل – Palm Centerارومیه

مجتمع تجاري و اداري نخل Palm Centerارومیه
کارفرما : شرکت آتی طرح
سیستم : کرتین وال – کامپوزیت – درب و پنجره

ساختمان مرکزي شرکت انفورماتیک ایران – تهران

ساختمان مرکزي شرکت انفورماتیک ایران – تهران
کارفرما : شرکت خدمات انفورماتیک ایران – شرکت عمران آذرستان
سیستم : کرتین وال – سرامیک خشک – درب و پنجره – اسکاي لایت

مجتمع تجاري و اداري غدیر – تهران

مجتمع تجاري و اداري غدیر – تهران
کارفرما : بانک صادرات ایران – شرکت عمران آذرستان
سیستم : درب و پنجره