نمونه پروژه ها


مجتمع تجاري الماس شرق – مشهد

مجتمع تجاري الماس شرق – مشهد
کارفرما : شرکت ماه دشت آژیان کارا
سیستم : هندریل – قطعات استنلس استیل

ساختمان سرپرستی شعب بانک مسکن – استان مرکزي

ساختمان سرپرستی شعب بانک مسکن – استان مرکزي
کارفرما : شرکت سرمایه گذاري مسکن
سیستم : کامپوزیت – سایبان آلومینیومی – هندریل – قطعات استنلس استیل

توسعه حرم امام موسی کاظم – عراق ، کاظمین4

توسعه حرم امام موسی کاظم – عراق ، کاظمین4
کارفرما : شرکت فرامکان
سیستم : سازه هاي فلزي

شرکت تهران دارو – تهران

شرکت تهران دارو – تهران
کارفرما : شرکت تهران دارو
سیستم : کرتین وال – پوسته دوم

بیمارستان امام علی (ع) – نجف اشرف

بیمارستان امام علی )ع( – نجف اشرف
کارفرما : شرکت بنیان
سیستم : سرامیک خشک – کامپوزیت – پنجره – سازه هاي فلزي

ساختمان سرپرستی شعب بانک مسکن – استان کرمان

ساختمان سرپرستی شعب بانک مسکن – استان کرمان
کارفرما : شرکت سرمایه گذاري مسکن
سیستم : کرتین وال – کامپوزیت – سایبان آلومینیومی – هندریل

ژوان پارك – تهران

ژوان پارك – تهران
کارفرما : آقاي مهندس صائبی
سیستم : پنجره

اتوگالري مجاهد – تهران

اتوگالري مجاهد – تهران
کارفرما : آقاي مجاهد
سیستم : کرتین وال – پنجره

مجموعه برج مخابراتی میلاد – تهران

مجموعه برج مخابراتی میلاد – تهران
کارفرما : شرکت بلند پایه
سیستم : کامپوزیت – سایبان آلومینیومی – هندریل – سقف آلومینیومی

مجتمع نیروگاهی سد کارون 4

مجتمع نیروگاهی سد کارون 4
کارفرما : شرکت سپاسد
سیستم : کرتین وال – کامپوزیت – درب و پنجره

ساختمان ترمینال مسافربري بندرآفتاب – بندر لنگه

ساختمان ترمینال مسافربري بندرآفتاب – بندر لنگه
کارفرما : گروه سرمایه گذاران کیش
سیستم : کرتین وال – کامپوزیت – اسپایدر

ویلاي مسکونی – لواسان

ویلاي مسکونی – لواسان
کارفرما : آقاي خان بابایی
سیستم : کرتین وال – درب و پنجره

مجتمع رویال پارك

مجتمع رویال پارك
کارفرما : رویال ساختمان آریا
سیستم : معماري داخلی – پوسته اسپایدر

مجتمع تجاري و اداري ناران – لواسان

مجتمع تجاري و اداري ناران – لواسان
کارفرما : آقاي کمال خانی
سیستم : کرتین وال – پنجره

مجتمع مسکونی برج آرام – تهران

مجتمع مسکونی برج آرام – تهران
کارفرما : آقاي مهندس رضوي
سیستم : درب و پنجره

مجتمع تجاري و اداري سون سنتر – تهران

مجتمع تجاري و اداري سون سنتر – تهران
کارفرما : آقاي مهندس رحیمی
سیستم : کرتین وال – کامپوزیت – درب و پنجره

مجتمع تجاري و اداري نخل – Palm Centerارومیه

مجتمع تجاري و اداري نخل Palm Centerارومیه
کارفرما : شرکت آتی طرح
سیستم : کرتین وال – کامپوزیت – درب و پنجره

ساختمان مرکزي شرکت انفورماتیک ایران – تهران

ساختمان مرکزي شرکت انفورماتیک ایران – تهران
کارفرما : شرکت خدمات انفورماتیک ایران – شرکت عمران آذرستان
سیستم : کرتین وال – سرامیک خشک – درب و پنجره – اسکاي لایت

مجتمع تجاري و اداري غدیر – تهران

مجتمع تجاري و اداري غدیر – تهران
کارفرما : بانک صادرات ایران – شرکت عمران آذرستان
سیستم : درب و پنجره

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) – تهران

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) – تهران
کارفرما : شرکت مهندسی دي
سیستم : هندریل جبهه شمالی – پارتیشن – پوشش هاي استنلس استیل