شرکت فاساد مان آلومینیوم

فریم لس

ویژگیهای سیستم :

  1. قابلیت اجرا درصورت یک جداره و یا دو جداره بودن شیشه ها.
  2. پنهان بودن لاستیک های آببندی بین ژوئن شیشه ها و تو رفتگی ژوئن بین شیشه ها.
  3. تعویض آسان شیشه های شکسته و یکنواختی ظاهر پنجره های بازشو در نما با دیگر شیشه های ثابت نما از داخل.

 

سیستم فریم لس با اسپیسر اختصاصی

این سیستم به لحاظ ظاهری تفاوت اندکی با سیستم Cassette System دارد.تفاوت این دو سیستم با یکدیگر در نحوه اتصال شیشه ها به سازه نم امی باشد.شیشه ها طی فرآیند دوجداره سازی با اسپیسر مخصوصی دوجداره شده و مستقیم بر روی سازه نما نصب می گردد.

ویژگی های سیستم:

  1. قابلیت اجرا درصورت یک جداره و یا دوجداره بودن شیشه ها
  2. هم سطح بودن لاستیک یا چسب آببندی با شیشه ها و همچنین مناسب بری جلوگیری از خاک گرفتگی بین ژوئن شیشه ها.
  3. ارزان بودن نسبت به سیستم کاست دار به لحاظ ساخت ، اجرا ، مونتاژ و دوجداره سازی شیشه ها.
  4. تعویض آسان شیشه های شکسته.

طراحی و توسعه : پارادایس وبز