شرکت فاساد مان آلومینیوم

پروژه های ما

پروژه های ما

ژوان پارك – تهران

[foogallery id=”466″]

ژوان پارك – تهران
کارفرما : آقاي مهندس صائبی
سیستم : پنجره

اتوگالري مجاهد – تهران

[foogallery id=”465″]

اتوگالري مجاهد – تهران
کارفرما : آقاي مجاهد
سیستم : کرتین وال – پنجره

ویلاي مسکونی – لواسان

[foogallery id=”451″]

ویلاي مسکونی – لواسان
کارفرما : آقاي خان بابایی
سیستم : کرتین وال – درب و پنجره

مجتمع رویال پارك

[foogallery id=”449″]

مجتمع رویال پارك
کارفرما : رویال ساختمان آریا
سیستم : معماري داخلی – پوسته اسپایدر

مجتمع تجاري و اداري ناران – لواسان

[foogallery id=”449″]

مجتمع تجاري و اداري ناران – لواسان
کارفرما : آقاي کمال خانی
سیستم : کرتین وال – پنجره

مجتمع مسکونی برج آرام – تهران

[foogallery id=”448″]

مجتمع مسکونی برج آرام – تهران
کارفرما : آقاي مهندس رضوي
سیستم : درب و پنجره

مجتمع تجاري و اداري سون سنتر – تهران

[foogallery id=”441″]

مجتمع تجاري و اداري سون سنتر – تهران
کارفرما : آقاي مهندس رحیمی
سیستم : کرتین وال – کامپوزیت – درب و پنجره

مجتمع تجاري و اداري نخل – Palm Centerارومیه

[foogallery id=”436″]

مجتمع تجاري و اداري نخل Palm Centerارومیه
کارفرما : شرکت آتی طرح
سیستم : کرتین وال – کامپوزیت – درب و پنجره

ساختمان مرکزي شرکت انفورماتیک ایران – تهران

[foogallery id=”435″]

ساختمان مرکزي شرکت انفورماتیک ایران – تهران
کارفرما : شرکت خدمات انفورماتیک ایران – شرکت عمران آذرستان
سیستم : کرتین وال – سرامیک خشک – درب و پنجره – اسکاي لایت

طراحی و توسعه : پارادایس وبز